• Čeština
  • English
  • Věda a výzkum

    Kloknerův ústav je jedním z nejvýznamnějších pracovišť, která svou vědecko – výzkumnou činnost zaměřují především na oblast stavebnictví. Současná vědecká činnost je zaměřena zejména na přímou spolupráci s aplikační sférou ? významnými stavebními společnostmi, které výsledky výzkumu uvádějí do praxe a využívají je tak pro zvyšování své konkurenceschopnosti v tuzemském i mezinárodním měřítku. Ústav spolupracuje na celé řadě projektů financovaných různými národními i mezinárodními agenturami, které podporují výzkum i vývoj. Významnou součástí vědecké práce Kloknerova ústavu, stejně jako celého ČVUT, přispívající k prestiži i financování školy i jednotlivých součástí, je účast na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to jak v rámci EU, tak i dalších mezinárodních organizací (NATO, IAEA, ESA atp.), tak i v rámci bilaterálních dohod. Ústav se snaží intenzivně podporovat jak vědeckovýzkumnou činnost oblasti základního  a aplikovaného výzkumu, tak i konkrétní propojení a spolupráci mezi komerčními firmami a výzkumnou sférou. Pracovníci a doktorandi KÚ pravidelně využívají možnost účasti i v interních grantových soutěžích mateřské univerzity.