• Čeština
 • English
 • Dotazník spokojenosti zákazníků Zkušební laboratoře Kloknerova ústavu

  Vaše informace poskytnuté prostřednictvím tohoto dotazníku poslouží ke zlepšování služeb laboratoře a k dalšímu rozvoji poskytovaných zkoušek akreditovaných ČIA.

  Prosíme Vás, abyste hodnotili podle následující stupnice: 1 - Výborně až 5 - Nedostatečně.

  Jméno, e-mail, telefon (nepovinné kontaktní údaje):

  1) Zkušební postup/y, norma/y:

  2) Jak jste spokojen/a s přístupem pracovníků AZL?
   1 2 3 4 5

  3) Jak jste spokojen/a s dodržením dohodnutých termínů a rozsahu zkoušek?
   1 2 3 4 5

  4) Jak hodnotíte vypracování protokolu o zkoušce (kompletnost údajů, srozumitelnost výsledku zkoušky, resp. jeho interpretace)?
   1 2 3 4 5

  5) Prosíme Vás o slovní komentář Vašeho bodového hodnocení.

  6) Schází Vám některé zkoušky, které nepokrývá naše akreditace? Uveďte jaké.

  7) Máte nějaký další podněty či připomínky ke zlepšení činnosti laboratoře?