• Čeština
 • English
 • Vědecká rada

  Interní členové VR KÚ

     1. prof. Ing. Milan Holický, DrSc., PhD, KÚ

     2. doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., KÚ

     3. prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FSv

     4. prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., KÚ

     5. doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., KÚ

     6. Ing. Jaromír Král, CSc., KÚ

     7. Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D., KÚ

     8. Ing. Bohdan Víra, CSc., UCEEB

  Externí členové VR KÚ

     9. Ing. Václav Brož, CSc.

    10. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA děkan Stavební fakulty VUT Brno

    11. prof. Ing. Jan Vítek, CSc., odbor technického rozvoje METROSTAV a.s.