• Čeština
  • English
  • Pedagogická činnost

    Akademičtí zaměstnanci Kloknerova ústavu se podílejí na všech stupních akademického vzdělávání. Přednášíme i cvičíme vybrané předměty na bakalářském i magisterském stupni studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

    Jako vědecké pracoviště a vysokoškolský ústav přijímáme vlastní uchazeče o doktorské studium do oboru :

    Zaměřujeme se i na celoživotní vzdělávání zaměstnanců ve stavebnictví. V rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT.