• Čeština
 • English
 • Konference WTA

  ÚVOD

  PUBLIKACE

  TERMÍNY A PLATBY

  PROGRAM

  PRO FIRMY

  PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI

  SOUTĚŽ

  MÍSTO KONÁNÍ

  ÚVOD

  Vědeckotechnická společnost pro sanace a péči o památky z.s.
  WTA CZ a Kloknerův ústav ČVUT pořádají

  43. konferenci

  ?SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2021?

  A

  23. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI WTA CZ

  ?CRRB ? 23rd INTERNATIONAL CONFERENCE
  ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION
  OF BUILDINGS?

  Termín:

  11. a 12. listopadu 2021

  Vědecký výbor :

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  prof. Dr. Ing. Harald Garrecht (Německo)

  Dr. Techn. Clemens Hecht (Rakousko)

  Dr. Johannes Maier (Švýcarsko)

  prof. Dr. Ing. Heinrich Wigger ( Německo)

  Prof. Ing. Grigorij Jakovlev, CSc. (Rusko)

  David Biggs P.E., S.E., Dist.M.ASCE, HTMS (USA)

  Prof. Ing. Renato Pinto da Cunha ( Brazilie)

  Prof. Ing. Rostislav Drochytka, Ph.D., MBA, dr.h.c. (Česká republika)

  Prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc. (Česká republika)

  Prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. (Česká republika)

  doc. Ing. Eva Burgetova, CSc. (Česká republika)

  doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. (Česká republika)

  doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. (Česká republika)

  doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. (Česká republika)

  Ing. Radka Pernicová Ph.D (Česká republika)

  Ing. Lenka Prokopová Ph.D. (Česká republika)

  Organizační výbor:

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Ing. Radka Pernicová Ph.D.? hlavní organizátor

  Ing. Michaela Kostelecká Ph.D.? organizátor za CRRB

  Ing. Monika Utěšená ? organizátor za SaRS

  Helena Šubrtová ? sekretariát  WTA.cz

  Konference je pořádána pod záštitou: 

  Národní památkový ústav

   Ministerstvo průmyslu o obchodu

  Ministerstvo kultury

  České vysoké učení technické v Praze

  Konference je zařazena do programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT

  Partneři konference:

  MC

  weber

  Medialní partneři:

  logo Stavebnictvi 08

  Kontakt: 

  Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s.- WTA CZ

  Novotného lávka 5,

  116 68 Praha 1

   
  Návrh bez názvu

  Kloknerův Ústav ČVUT

  Šolínova 7

  166 08 Praha 6

  Web: http://stary-klok.is.cvut.cz/

   

   

  PUBLIKACE

  Téma:

  Letošní 43. konference ?Sanace a rekonstrukce staveb? bude vedena jako tradiční konference zabývající se problematikou sanací staveb, které jsou tematicky rozčleněny do těchto oblastí:

  – ochrana a sanace dřevěných konstrukcí

  20210519_005_cvut-vic-ryszawy_optimized

  – povrchové úpravy

  – restaurování kamene

  – sanace zdiva

  – sanace betonových konstrukcí

  – fyzikálně chemické vlastnosti

  – statika a dynamika staveb

  – sanace hrázděných staveb

  – požární ochrana

  – sklo

   

  V  průběhu konference vystoupí k daným tématům zástupci WTA CZ a další přední tuzemští odborníci, kteří přednesou příspěvky za jednotlivé referáty.

  Společnost WTA CZ je nositelem již v pořadí 43. konference WTA CZ, která je letos plánovaná s mezinárodní účastí pod názvem 23rd CRRBConference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, na které budou prezentovány vědecké a praktické poznatky v tomto odvětví.

  Více informací o konferenci CRRB 2021 naleznete zde: http://stary-klok.is.cvut.cz/veda-a-vyzkum/konference/crrb-conference-on-rehabilitation-and-reconstruction-of-building/

   

  Šablona:

  Délka článku na konferenci CRRB je omezena na 6 stránek, délka článku na konferenci SaRS je neomezená.

  šablona CRRB: papertemplate2021_CRRB

  šablona SaRS: papertemplate2021_SaRS

   

  Sborník:

  Z obou konferencí bude vydán sborník s uvedenými odbornými i vědeckými příspěvky.

  Všechny vědecké práce zařazené do sborníku CRRB 2021 projdou recenzním řízením a poté budou publikovány ve sborníku CRRB2021 (vydavatel: Trans Tech Publications Inc.), který je zařazen v mezinárodní databázi Scopus . Příspěvky budou podrobeny konečné interní kontrole TTP a vydavatel si vyhrazuje právo příspěvek odmítnout bez dalších informací. V případě odmítnutí článku vydavatelem TTP, nebude z technických důvodů vráceno vložné.

  TERMÍNY A PLATBYkalendář

  31. října 2021:                  konečný termín pro registraci článků

  31. října 2021:                 konečný termín pro zaslání plné verze článků

  1. listopadu 2021:           konečný termín pro platbu

   

  Účastnický poplatek je stanoven ve výši:

  WTA

  43. Konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2021* cena do 15. 10. 21 cena po   15. 10. 21
  Účast na konferenci ? posluchač
  Člen WTA CZ 1.500,- 2.000,-
  Nečlen WTA CZ 2.000,- 2.500,-
  Úřady, obce, Pracovníci NPÚ, studenti 1.000,- 1.500,-
  Společenský večer ? extra osoba 750,- 750,-
  Účast na konferenci ? s příspěvkem ve sborníku SaRS
  Publikující autor 1.000,- 1.500,-
  Publikující student 500,- 1.000,-

  Pozn.: ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH

  *) konference je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání  ČKAIT s ohodnocením 2 body.

   

  CRRB

  23. Konference CRRB 2021 cena do 15. 10. 21 cena po   15. 10. 21
  Člen WTA CZ 5.700,- 7.100,-
  220 EUR 280 EUR
  Nečlen WTA CZ 7.100,- 8.400,-
  280 EUR 330 EUR

  Pozn.: částka zahrnuje i účast na 43. Konferenci Sanace a rekonstrukce staveb.

   

  Účastnický poplatek uhraďte převodem na běžný účet pořadatele u KB:peněženka

  Číslo běžného účtu:            19-5504300237/0100

  Variabilní symbol:               2100J200

  Konstantní symbol:            308

  U převodu prosíme o uvedení jména účastníka.

  Platby proveďte do 1. 11. 2021. Daňový doklad bude vystaven pořadatelem ihned po obdržení platby na účet a účastníkům bude doklad zaslán na email případně předán při prezenci.

  Po 15. 10. 2021 budou akceptovány pouze platby se zvýšeným účastnickým poplatkem a s předloženou kopií potvrzení o provedené platbě při prezenci.

  PROGRAM

  čt 11.11.2021
  Čas konání    Okruh
  8:00 – 9:00 REGISTRACE
  9:00 – 9:30 ZAHÁJENÍ KONFERENCE
  Úvodní slovo, prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
  Vyhlášení nejlepší diplomové a disertační práce, doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. / prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
  9:30 – 10:00 REKONSTRUKCE BAROKNÍCH STAVEB
  9:30 – 10:00 REKONSTRUKCE ŠLECHTOVY RESTAURACE, Ing. arch. M. Srnková/ Ing. Pavel Šťastný, CSc.
  10:00 – 10:30 REKONSTRUKCE STATKU U KLECAN, doc Ing J. Marková, Ph.D.
  10:30 – 11:00 PŘESTÁVKA
  11:00 – 12:30 PEVNOSTNÍ STAVITELSTVÍ
  11:00 – 11:30 CO SE DÁ NALÉZT V ARCHIVU, Mgr. J. Hofmman
  11:30 – 12:00 KONSTRUKCE BASTIONOVÝCH PEVNOSTÍ, Ing. arch. L. Hudák
  12:00 – 12:30 VYŠEHRADSKÉ OPEVNĚNÍ, Ing. arch. P. Kučera
  12:30 – 14:00 OBĚD
  14:00 – 16:00 TECHNOLOGIE SANACÍ STAVEB
  14:00 – 14:20 VODNÍ HRAD ŠVIHOV – REHABILITACE JÍLOVÝCH IZOLACÍ, Ing. M. Balík, CSc.
  14:20 – 14:40 ZÁMEK PUKLICE – ODVLHČENÍ STAVBY, Mgr. Lukáš Pečenka, DiS.
  14:40 – 15:00 DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ BOČNÍ KAPLE Z POHLEDU VÝSKYTU KONDENZACE, Ing.  L. Balík, Ph.D./ Ing. Lucie Kudrnáčová, Ph.D.
  15:00 – 15:20 TOPOGRAFIE KAMENE – SOUČÁST PROCESU RESTAUROVÁNÍ HISTORICKÝCH OBJEKTŮ, Ing.  K. Kovářová, Ph.D.
  15:30 – 16:00 PŘESTÁVKA
  17:00 – 18:30 VALNÁ HROMADA WTA
  18:30 – 22:00 SPOLEČENSKÝ VEČER
  pá 12.11.2021
  9:00 – 12:00 EXKURZE: VYŠEHRAD – pevnostní stavitelství
  Sraz na stanici metra VYŠEHRAD a společný přesun na místo, kde bude komentovaná prohlídka.

   

  PROGRAM 2021

  PRO FIRMY

  V rámci konference Sanace a rekonstrukce staveb 2021 nabízíme možnost prezentace Vaší firmy. Můžete si vybrat mezi širokou škálou možností jak vaši firmu na konferenci zviditelnit (viz. bod a) až e) ) nebo se můžete stát hlavním sponzorem konference.

  Sponzorský příspěvek je pro letošní rok konference stanoven ve výši Kč 20.000,- (bez DPH) a jako sponzorovi bychom Vám zdarma poskytli čerpání všech možností firemní propagace (viz. bod a) až e) ), účast jednoho až dvou Vašich zástupců na konferenci a společenském večeru, a nad rámec všech těchto služeb bude Vaše společnost uvedena na druhé straně obálky tištěného sborníku konference.

  Pokud máte zájem o prezentaci Vaší firmy na konferenci, přihlaste se prosím přes online přihlášku http://stary-klok.is.cvut.cz/2021/06/03/wta-prihlaska-pro-firmy/, nebo kontaktujte hlavního organizátora na adrese radka.pernicova@cvut.cz. Obratem Vám zašleme podrobnější informace a zálohovou fakturu za objednání služeb.

   

  Nabídka  a ceny služeb:

  a) Firemní propagační přednáška do 10 min.

  Text propagační přednášky je zveřejňován ve sborníku konference v rámci uvedené ceny za propagační přednášku. Termín přijetí abstraktů odborných příspěvků je stanoven na 30. září 2021. Kompletní text pro tisk musí být odevzdán nejpozději do 15. října 2021. Nebude-li text v termínu předán a zaplacen, pak nebude ve sborníku otištěn.

   

  Cena za propagační přednášku do 10 min. je:

              pro člena WTA CZ                                        6.200,- Kč. vč. DPH

              pro nečlena                                                   9.000,- Kč vč. DPH

  b) firemní inzerce ve sborníku 

  Předlohu pro tisk inzerce do sborníku je nutné předat v termínu do 15. října 2021. Texty prosíme dodat černobíle ve formátu A5 nebo na A4, které budou následně zmenšeny na formát sborníku A5. Obrázky, grafy apod. ve kvalitě ostré, kontrastní na bílém papíře nebo průsvitce. Fotografie do reklam nedoporučujeme, jsou špatné zkušenosti s jejich reprodukcí.

   

  Cena za firemní inzerci ve sborníku za 1 stránku A5 je:

              pro člena WTA CZ                                        4.000,- Kč vč. DPH

              pro nečlena                                                   6.500,- Kč vč. DPH

  c) firemní prezentace 

  Plocha pro prezentaci firmy bude umístěna v přímé návaznosti na přednáškovou místnost a bude přístupná po celou dobu konference. Vystavené exponáty a předměty se nepojišťují. Exponáty lze instalovat nejdříve 2 hod. před zahájením konference.

   

  Cena za firemní prezentaci je:

              pro člena WTA CZ                                        4.000,- Kč vč. DPH

              pro nečlena                                                   6.500,- Kč vč. DPH

  d) distribuce firemních materiálů

  Předpokládáme potřebu cca 120 ks firemních materiálů a jejich dodání na místo konání konference ?  11. listopadu 2021 a to minimálně půl hodiny před jejím začátkem.

   

  Cena za distribuci firemních materiálů je:

              pro člena WTA CZ                                        2.800,- Kč vč. DPH

              pro nečlena                                                   5.000,- Kč vč. DPH

  e) kompletní služby firemní propagace a prezentace

  Tato služba zahrnuje možnost využití všech služeb (bod a až d) za zvýhodněnou cenu. Podmínky pro jednotlivé možnosti propagace jsou stejné.

   

  Cena za kompletní služby firemní propagace je:

              pro člena WTA CZ                                        12.000,- Kč vč. DPH

              pro nečlena                                                   22.000,- Kč vč. DPH

   

  Za organizační výbor konference předem děkujeme za případnou podporu při uskutečnění této akce.

  Přihlášku pro firmy najdete zde: http://stary-klok.is.cvut.cz/2021/06/03/wta-prihlaska-pro-firmy/.

  PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI

  JMÉNO

  PŘÍJMENÍ

  EMAIL

  FIRMA/INSTITUCE/UNIVERZITA

  JMÉNO

  ADRESA

  STÁT

  IČO

  PLÁTCE DPH

   YES NO

  TYP ÚČASTI:

  Sociální program:

   účast na diskusním a společenském večeru 11.11.2021 účast na exkurzi 12. 11. 2021

  VYBERTE JEDNU ZE DVOU MOŽNOSTÍ:

  1) POSLUCHAČ:

  Účast POSLUCHAČ zahrnuje návštěvu přednášek konference, oběd, společenský večer dne 11.11. 2021 a exkurzi 12.11.2021)

  Ceník:

   ČLEN WTA (1 500 Kč) PRACOVNÍK ÚŘADŮ, OBCE A NPÚ (1 000 Kč) STUDENT (1 000 Kč) NEČLEN WTA (2 000 Kč)

  2) PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU: (pouze pro aktivní účastníky, součástí je i Účast na konferenci ve formě POSLUCHAČ)

   SaRS-Sanace a Rekonstrukce Staveb CRRB – Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings

   PUBLIKUJÍCÍ AUTOR – SaRS (1 000 Kč) PUBLIKUJÍCÍ STUDENT – SaRS (500 Kč) PUBLIKUJÍCÍ AUTOR A ČLEN WTA – CRRB (5 700 Kč) PUBLIKUJÍCÍ AUTOR A NEČLEN WTA – CRRB (7 100 Kč)

  NÁZEV PŘÍSPĚVKU

  ABSTRAKT

  KLÍČOVÁ SLOVA

  3) POKUD SE HLÁSÍTE NA KONFERENCI CRRB, VYBERTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ ZAMĚŘENÍ PŘÍSPĚVKU:

   Posouzení spolehlivosti a restaurování betonové konstrukce a prvků Posouzení spolehlivosti a restaurování architektonických struktur Povrchová úprava, ochrana proti vlhkosti a tepelná izolace

   ústní prezentace poster

  SOUTĚŽ

  Vědeckotechnická společnost pro sanace a péči o památky z.s. – WTA CZ

  vyhlašuje 14. ročník soutěže

  ?Nejlepší diplomová a disertační práce v oblasti
  Sanace a rekonstrukce staveb 2019 ? 2021?

  Diplomová čí disertační práce musí po stránce odborného zaměření odpovídat některému z referátů společnosti WTA CZ. Diplomová práce by měla obsahovat textovou, výkresovou nebo experimentální část. Podmínkou účasti projektu v soutěži je rovněž vyplnění přihlášky včetně abstraktu vlastní práce, který bude stvrzen vedoucím diplomové práce.

   

  Každý přihlašovatel musí vyplnit přihlášku, která bude sloužit při zasedání Rady WTA CZ jako podklad pro projednání práce. Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení níže a jeho rozsah činí 2 x A4,

  – jedno vyhotovení je nutné v tištěné formě zaslat spolu s diplomovou/disertační prací na adresu společnosti WTA CZ,

  Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s.- WTA CZ

  Novotného lávka 5,

  116 68 Praha 1

  – druhé vyhotovení přihlášky se posílá elektronicky na email: wtacz2021@gmail.com

  Diplomové/disertační práce zasílejte na adresu kanceláře společnosti WTA.CZ  nejpozději do 15. 10. 2021 (termín doručení) s označením Diplomová/ Disertační práce. Po vyhodnocení budou autorům diplomové práce vráceny.

  Formulář přihlášky: FORMULAR soutěž

   

   Diplomová práce musí splňovat následující kritéria:

  1. a) originalita řešení

  2. b) kvalita a úroveň zpracování.

  Přijaté diplomové práce budou vyhodnoceny odbornou komisí v rámci zasedání Rady WTA CZ a výsledky budou vyhlášeny v průběhu konání 43. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2021, jejíž součástí bude mezinárodní 23rd CRRB 2021 Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, jež se uskuteční v prostorách CIRC ústavu ČVUT Praha, Jugoslávských partyzánů 1580/3 , Praha 6 dne 11. listopadu 2021.  Nejlepší diplomová práce bude svým autorem na této konferenci prezentována.

  Hlavní ceny:

  1. místo:    finanční odměna ve výši 5.000,- Kč

  2. místo:    finanční odměna ve výši 3.000,- Kč

  3. místo:    finanční odměna ve výši 2.000,- Kč

  Podmínky účasti v soutěži:

  – věk do 26 let (diplomová práce) / do 35 let (disertační práce)

  – diplomová/disertační práce musí být odevzdána a obhájena v roce 2019 nebo 2021

  MÍSTO KONÁNÍ

  České vysoké učení technické v Praze6062ad85-e704-4f19-ac0e-58d8b3e50dc8

  Ústav informatiky, robotiky a kybernetiky
  Jugoslávských partyzánů 1580/3
  160 00 Praha
  Czech Republic
  Web: https://www.cvut.cz/cesky-institut-informatiky-robotiky-a-kybernetiky

  Parkovaní:

  Nejbližší placené a hlídané parkoviště je v budově Fakulty Architektury a budově Národní technické knihovny.

   

  Ubytováni:

  Ubytování během konference není zajištěno organizátory a každý z účastníků si zajištuje ubytování sám. 

  Důrazně doporučujeme včasnou rezervaci.Výstřižek

  Je také možné se ubytovat na studentské koleji ČVUT v Praze, která je nedaleko místa konání konference.

  https://www.suz.cvut.cz/hotely/masarykova-kolej