• Čeština
 • English
 • Doplňovací volby do Akademického senátu ČVUT

  Usnesení AS C?VUT z 30. zasedání konaného 25. 5. 2022 Stanovení hlavní volební komise a vyhlášení dopln?ovacích voleb v obvodu studentu? na nefakultních souc?ástech Hlasování: 34-1-3 Usnesení 30-10: AS C?VUT jmenuje hlavní volební komisi pro dopln?ovací volby ve volebním obvodu studentu? nefakultních souc?ástí ve složení: V. Vyme?talová, A. Zabloudil a...
  Číst více

  Řádné volby do Akademického senátu ČVUT

  Vážení členové akademické obce ostatních součástí ČVUT ve dnech 22. až 24. listopadu 2022 proběhnou volby do Akademického senátu ČVUT. Dle volebního řádu AS ČVUT jsou ve volebním obvodu tvořeném akademickými pracovníky ostatních součástí ČVUT voleni tři akademičtí pracovníci s funkčním obdobím na tři roky. Ve volebním obvodu tvořeném studenty...
  Číst více

  3D STAR tisková konference

  Vědci z Českého vysokého učení technického v Praze a Technické univerzity v Liberci dnes v pražském Kloknerově ústavu ČVUT představili funkční zařízení pro 3D tisk z cementových směsí. Liberecká univerzita dodala do projektu tiskovou hlavu a testovací tiskové zařízení. Vyvíjí také robotické rameno, které ponese další generace tiskových hlav. Specialisté z laboratoře betonu Kloknerova ústavu...
  Číst více

  ZPRACOVÁNÍ MATEMATICKÉHO MODELU KOSTRY PLEJTVÁKA MYŠOKA A STATICKÁ ANALÝZA PROVÁDĚNÝCH ÚPRAV

  Kloknerův ústav byl poprvé mediálně spojen s exponátem kostry samice plejtváka myšoka v červenci minulého roku, kdy naši odborníci vypracovali statický posudek, který sloužil jako podklad pro další kroky restaurování. Konkrétně se jednalo o sejmutí čelistí a vlivu tohoto kroku na stabilitu kostry. Aktuálně Kloknerův ústav vydal expertní zprávu, která se zabývala...
  Číst více

  100 let Kloknerova ústavu

  Jak je již zcela jistě známé, Kloknerův ústav slaví tento rok své jubileum. Naše činnost má multidisciplinární záběr. Pracovníci se kupříkladu zabývají stavebnictvím, strojírenstvím, energetikou či chemií. Navzdory nelehkým situacím, kterým musel ústav čelit napříč čtyřmi politickými režimy, si dokázal obhájit své postavení a udržet vysokou odbornou úroveň. Pojďme si...
  Číst více

  Volby do akademického senátu ČVUT v Praze

  Drazí kolegové, dovolujeme si Vám představit kandidáty do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů nefakultních součástí. Vlastní volby probíhají nepřetržitě od 30. 11. 2020 do 2. 12. 2020 – 24:00 https://volby.muvs.cvut.cz. Kandidát: Adam Zabloudil Kandidát: Jan Mikeš Prosíme všechny voliče, tedy studenty všech nefakultních součástí ČVUT, o účast v těchto volbách.  
  1 2 3 14