• Čeština
 • English
 • O ústavu

  O nás

  celek webNaším hlavním úkolem je vědecká činnost, která je úzce svázána s činností vzdělávácí. Podporujeme také aktivity v oblasti odborně komerční a v oblasti národní a mezinárodní standardizace. Ve většině uvedených činností v rámci ČVUT v Praze i celé České republiky. Vstoupili jsme do historie jako první výzkumný ústav na ČVUT a zařadili se mezi čtyři nejstarší samostatná vědecká pracoviště v Evropě. Ústav byl založen v roce 1921 pod názvem Výzkumný a zkušební ústav hmot a konstrukcí stavebních. Iniciátorem, zakladatelem a prvním přednostou byl profesor ČVUT František Klokner, jehož jméno ústav v současnosti nese. Máme čtyři odborná oddělení, centrum kompozitů, akreditovanou laboratoř a od r. 1986 rovněž soudněznalecké pracoviště v oboru stavebnictví – pro diagnostiku, analýzu poruch a zkoušky betonových, ocelových, dřevěných a zděných objektů a jejich částí, stavební mechaniku (deformace betonových a ocelových konstrukcí), vliv dynamických účinků na tyto konstrukce, ocelové a betonové konstrukce a využití plastických hmot ve stavebních konstrukcích.

  Naše hlavní cíle

  • komplexní hodnocení spolehlivosti a rizik stavebních konstrukcí na účinky mimořádných zatížení a vlivů prostředí
  • materiálové inženýrství v oblasti silikátových a polymerních kompozitů
  • rozvoj monitorovacích systémů dlouhodobého sledování chování stavebních konstrukcí