• Čeština
 • English
 • Konference

  Kloknerův ústav se dlouhodobě snaží o popularizaci vědy a výzkumu. Pravidelně se účastníme setkání v národních ale i v mezinárodních institucích a aktivně v nich působíme. Jedná se například:

  • Réunion internationale des Laboratoires d´Essai et de Recherches sur Matériaux et les Constructions
  • International Council for Bulding Research  Studies and Documentation
  • International Association for Bridge and Structural Engineering
  • International Federation for Structural Concrete
  • Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege E.V
  • International Organization for Standardization
  • European Commitee for Standardization
  • Joint Committee on Structural Safety

  Pro letošní rok jsem pořadateli konferencí WTA a CRRB, které se budou konat od 11.11. do 12.12.2021. Zároveň jsme spolupořadateli konference Asociace korozních inženýrů s podtitulem Koroze a protikorozní ochrana materiálů, která se uskuteční v termínu od 20.10. do 22.10.2021.