• Čeština
 • English
 • Ředitel ústavu

  Jméno Umístění Email Telefon
  prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. ředitel Kloknerova ústavu jiri.kolisko@cvut.cz +420 224 353 537 / +420 224 353 529

   

  Sekretariát

  Jméno Umístění Email Telefon
  Petra Řehořová asistentka ředitele, studijní agenda petra.rehorova@cvut.cz +420 224 353 529

  Vrátnice

  Jméno Umístění Email Telefon
  Jana Christová vrátnice Kloknerova ústavu jana.christova@cvut.cz +420 224 353 580
  Blanka Maříková vrátnice Kloknerova ústavu blanka.marikova@cvut.cz +420 224 353 580

  Oddělení experimentálních a měřících metod

  Jméno Umístění Email Telefon
  prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. vedoucí oddělení jiri.kolisko@cvut.cz +420 224 353 537
  zástupce vedoucího akreditované laboratoře +420 224 353 529
  Ing. Milan Hrabánek, Ph.D. zástupce vedoucího oddělení milan.hrabanek@cvut.cz +420 224 353 554
  Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D. zástupce vedoucího oddělení, vedoucí akreditované laboratoře miroslav.vokac@cvut.cz +420 224 353 509
  doc. Ing. Petr Bouška, CSc.  zástupce ředitele petr.bouska@cvut.cz +420 224 353 561
  Ing. Dita Jiroutová, Ph.D.  vědecký pracovník dita.jiroutova@cvut.cz +420 224 353 527
  Ing. Ivo Šimůnek, CSc.  vědecký pracovník ivo.simunek@cvut.cz +420 224 353 574
  Ing. Jan Záruba, CSc.  vědecký pracovník jan.zaruba@cvut.cz +420 224 353 524
  Ing. Tomáš Bittner, Ph.D.  vědecký pracovník tomas.bittner@cvut.cz +420 224 353 547
  Ing. David Čítek, Ph.D. vědecký pracovník david.citek@cvut.cz +420 224 353 521
  Ing. Adam Čítek  doktorand adam.citek@cvut.cz +420 224 353 550
  Ing. Tomáš Hána  vědecký pracovník tomas.hana@cvut.cz +420 224 353 518
  Ing. Petr Sejkot, Ph.D.  vědecký pracovník petr.sejkot@cvut.cz +420 224 353 518
  Ing. Karel Hurtig  doktorand karel.hurtig@cvut.cz +420 224 353 840
  Ing. Kateřina Hládková  vědecký pracovník katerina.hladkova@cvut.cz +420 224 353 549
  Geotechnická laboratoř +420 224 353 578
  Ing. Dana Bílková referent pro správu norem a akreditací dala.bilkova@cvut.cz +420 224 353 526
  Ing. Tereza Nedvědová referentka pro VaV tereza.nedvedova@cvut.cz +420 224 353 543
  Mgr. Adam Zabloudil referent pro VaV, doktorand adam.zabloudil@cvut.cz +420 224 353 543
  Ing. Jan Kolář  manažer kvality akreditované laboratoře jan.kolar@cvut.cz +420 224 353 540
  Ing. Lucie Kratochvíle  vědecký pracovník lucie.kratochvile@cvut.cz +420 224 353 518
  Ing. Andrea Blažková  vědecký pracovník andrea.blazkova@cvut.cz +420 224 353 861
  Ing. Michal Křesťan  vědecký pracovník michal.krestan@cvut.cz +420 224 353 514
  Ing. Tomáš Mandlík  doktorand tomas.mandlik@cvut.cz +420 224 353 840
  Ing. Jiří Žalský  doktorand jiri.zalsky@cvut.cz +420 224 353 536
  Ing. Milan Rydval, Ph.D.  vědecký pracovník milan.rydval@cvut.cz +420 224 353 547
  Ing. Stanislav Řeháček, Ph.D.  vědecký pracovník stanislav.rehacek@cvut.cz +420 224 353 521
  Ing. Pavel Štemberk  vědecký pracovník pavel.stemberk@cvut.cz +420 224 353 540
  Ing. Klára Vokáč Machalická Ph.D.  vědecký pracovník klara.machalicka@cvut.cz +420 224 353 518
  Ing. Bc. Martin Holeček  technik martin.holecek@cvut.cz +420 224 353 514
  Ing. Martin Kryštov  technik martin.krystov@cvut.cz +420 224 353 550
  Jiří Havel  technik jiri.havel@cvut.cz +420 224 353 569
  +420 224 353 570
  Pavel Borodáč  technik pavel.borodac@cvut.cz +420 224 353 559
  Tomáš Gigl  technik tomas.gigl@cvut.cz +420 224 353 567
  Tomáš Jaterka  technik tomas.jaterka@cvut.cz +420 224 353 537
  Jan Řehoř  technik jan.rehor@cvut.cz +420 224 353 573
  Petr  Šmatlák  technik petr.smatlak@cvut.cz +420 224 353 572
  Petr Vrbata  technik petr.vrbata@cvut.cz +420 224 353 514
  Dušan Štěpánek  technik dusan.stepanek@cvut.cz +420 224 353 550
  Lukáš Salač  technik lukas.salac@cvut.cz +420 224 353 561
  Matyas Ruslan  technik +420 777 212 128

  Oddělení mechaniky

  Jméno Umístění Email Telefon
  Ing. Petr Tej, Ph.D. vedoucí oddělení petr.tej@cvut.cz +420 224 353 512
  +420 224 353 857
  Ing. Milan Holý, Ph.D. zástupce vedoucího oddělení milan.holy@cvut.cz +420 224 353 519
  Ing. arch. Alena Tejová doktorand alena.tejova@cvut.cz +420 224 353 512
  Ing. Jan Mourek doktorand jan.mourek@cvut.cz +420 224 353 512
  Ing. Petr Kněž doktorand petr.knez@cvut.cz +420 224 353 512
  MgA. Aleš Hvízdal doktorand ales.hvizal@cvut.cz +420 224 353 560
  Ing. arch. Oto Melter doktorand oto.melter@cvut.cz +420 224 353 560
  Ing. Jiří Prchlík doktorand jiri.prchlikr@cvut.cz +420 224 353 519

  Oddělení stavebních materiálů

  Jméno Umístění Email Telefon
  Ing. Lukáš Balík, Ph.D. vedoucí oddělení lukas.balik@cvut.cz +420 224 353 509
  doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. vědecký pracovník tomas.klecka@cvut.cz +420 224 353 520
  Ing. Jindřich Čech, Ph.D. vědecký pracovník jindrich.cech@cvut.cz +420 224 353 512
  Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D. laboratoř chemie daniel.dobias@cvut.cz +420 224 353 515
  +420 224 335 516
  +420 776 201 948
  Ing. Radka Pernicová, Ph.D. vědecký pracovník radka.pernicova@cvut.cz +420 224 353 856
  Ing. Vítězslav Vacek, CSc. zástupce vedoucího oddělení vitezslav.vacek@cvut.cz +420 224 353 848
  Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D. laboratoř mikroskopie michaela.kostelecka@cvut.cz +420 224 353 522
  +420 224 353 344
  Ing. Petr Pokorný, Ph.D. vědecký pracovník petr.pokorny@cvut.cz +420 224 353 513
  Ing. arch. Mgr. Klára Nedvědová vědecký pracovník klara.nedvedova@cvut.cz +420 224 353 574
  Ing. Lucie Kudrnáčová, Ph.D. vědecký pracovník lucie.kudrnacova@cvut.cz +420 224 353 513
  Ing. Nikola Prodanović doktorand nikola.prodanovic@cvut.cz +420 224 353 513
  Ing. Kateřina Sladká doktorand katerina.sladka@cvut.cz +420 224 353 856
  Mgr. Karel Kučera vědecký pracovník karel.kucera@cvut.cz +420 224 353 856
  Ing. Petr Kuneš, Ph.D. vědecký pracovník petr.kunes@cvut.cz

  Oddělení spolehlivosti konstrukcí

  Jméno Umístění Email Telefon
  prof. Ing. Milan Holický, DrSc., PhD vedoucí oddělení, zástupce ředitele milan.holicky@cvut.cz +420 224 353 842
  doc. Ing. Marková Jana, Ph.D. zástupce vedoucího oddělení jana.markova@cvut.cz +420 224 353 501
  Ing. Jung Karel, Ph.D. vědecký pracovník karel.jung@cvut.cz +420 224 353 850
  Ing. Sýkora Miroslav, Ph.D. vědecký pracovník miroslav.sykora@cvut.cz +420 224 353 850
  Ing. Jan Krejsa doktorand jan.krejsa@cvut.cz +420 224 353 504
  Ing. Jan Mlčoch doktorand jan.mlcoch@cvut.cz +420 224 353 504
  Pallierová Jana jana.pallierova@cvut.cz +420 224 355 231

  Oddělení hospodářsko správní

  Jméno Umístění Email Telefon
  Miloslava Bezděková tajemník miloslava.bezdekova@cvut.cz +420 224 353 531
  Hana Heizerová účetní, fakturantka hana.heizerova@cvut.cz +420 224 353 588
  Eva Plášková mzdová účetní, personalistka eva.plaskova@cvut.cz +420 224 353 533
  Jana Pixová vedoucí oddělení, vnitřní správa a pokladna jana.pixova@cvut.cz +420 224 353 534
  Bc. Jan Pelc, DiS. finanční účetní jan.pelc@cvut.cz +420 224 353 532