• Čeština
 • English
 • Aktivní grantové projekty

  2020

  2019

  2018

  2017

  Zahájení řešení v roce 2020

  Typ

  Číslo

  Název

  Řešitel

  GAČR 20-01781S Modelování nejistot při hodnocení spolehlivosti betonových konstrukcí spoluřešitel doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.
  GAČR 20-24234S Nová generace ekologických protikorozních povlaků konvenční výztuže betonu na bázi funkčních nanodisperzních organosilanů Ing. Petr Pokorný, Ph.D.
  NAKI II. DG20P02OVV005 Technologie a postupy pro ochranu historických betonových mostů Ing. Petr Tej, Ph.D.
  MPO FW01010539 Bezpečné využití popílků z technologie redukce NOX na betonárnách ČMB spoluřešitel Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D.
  SGS SGS20/149/OHK1/2T/31 3D tisk UHPFRC Ing. arch. Oto Melter
  IP IP 2019 Investiční rozvojový program Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
  MD CK01000108 Nové přístupy při diagnostice stavu výztuže předpjatých mostních nosníků Ing. Vítězslav Vacek, CSc.

  Zahájení řešení v roce 2019

  Typ

  Číslo

  Název

  Řešitel

  TAČR TJ02000368 Vývoj nové generace protihlukových stěn s prodlouženou životností spoluřešitel Ing. Petr Pokorný, Ph.D.
  TAČR TN01000007 Národní centrum pro energetiku spoluřešitelka doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.
  TAČR TH04010038 Systém pro trvalé monitorování průběhu degradačních procesů v konstrukcích inženýrských staveb spoluřešitel Ing. Jan Záruba, CSc.
  SGS SGS19/138/OHK1/2T/31 Prefabrikované lávky z UHPFRC Ing. Petr Kněž
  SGS SGS19/139/OHK1/2T/31 Využití UHPC pro rekonstrukce a zesilování betonových konstrukcí Ing. Jan Mlčoch

  Zahájení řešení v roce 2018

  Typ

  Číslo

  Název

  Řešitel

  OP VVV CZ.02.1.01 CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007424 – 3D tisk ve stavebnictví a architektuře prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
  NAKI  DG18P02OVV033 Metody pro zajištění udržitelnosti ocelových mostních konstrukcí industriálního kulturního dědictví spoluřešitel doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.
  NAKI DG18P02OVV012 Udržitelná správa památkových objektů spoluřešitel Ing. Lukáš Balík, Ph.D.
  EXCELLENCE

  LTT18003

  Pravděpodobnostní rozbor degradujících konstrukčních systémů doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.
  GAČR 18-10907S Mechanické vlastnosti polymerních lepených spojů pro aplikace ve stavebnictví Ing. Klára Vokáč Machalická, Ph.D.

  Zahájení řešení v roce 2017

  Typ

  Číslo

  Název

  Řešitel

  MPO FV20472 Aplikace vysokohodnotných cementových kompozitů na rekonstrukce betonových staveb spolupříjemce prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
  MPO TRIO FV20585 Operativní metody monitorování, predikce životnosti mostů a zajištění bezpečných mostů doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.
  MPO TRIO FV10462 Aplikace moderního vysokohodnotného cementového kompozitu UHPC pro prvky kanalizačních systémů Ing. David Čítek
  TAČR TH02020690 Betony s mimořádnou odolností vůči působení agresivních médií spolupříjemce Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D.
  TAČR TH02020373 Zvýšení životnosti a urychlení výstavby infrastrukturních dopravních staveb využitím moderního vysokohodnotného materiálu UHPC spolupříjemce Ing. David Čítek