• Čeština
 • English
 • Vědecké projekty KÚ

  TN01000007 Národní centrum pro energetiku

  Národní centrum pro energetiku

  Cílem Národního centra pro energetiku (NCE) je stimulace dlouhodobé spolupráce mezi předními výzkumnými organizacemi a hlavními aplikačními subjekty na trhu v oboru energetiky. Kloknerův ústav se ve spolupráci s ČEZ, a.s. a ÚAM Brno zaměřuje na optimalizaci účinnosti, spolehlivosti a bezpečnosti energetických celků. Předmětem výzkumné spolupráce je řešení životnosti, bezpečnosti a spolehlivosti komponent a technologických celků pro energetiku.

  Softwarové aplikace algoritmů metodik pro hodnocení účinnosti programů údržby, č. TN01000007/V1.16.5

  Manuál softwaru ke stažení

  Manuál popisuje algoritmus výpočtu v programu IBM SPSS Modeler, který je odvozený z metodik pro hodnocení účinnosti a optimalizaci programů údržby zařízení výrobních bloků klasických elektráren:
  1. Metodiky analýzy rizik pro stanovení kritičnosti zařízení výrobních bloků elektráren
  2. Metodiky rozdělení zařízení výrobních bloků elektráren pro řízení životnosti a modifikaci
  3. Hodnocení kritičnosti poruch zařízení výrobních bloků elektráren
  4. Metodiky predikce technického stavu a optimalizace rozhodování o údržbě

  Na software navazuje další aplikace – č. TN01000007/18-V13

  Manuál softwaru ke stažení

  Manuál popisuje algoritmy výpočtu v programu IBM SPSS Modeler, které vycházejí z metodik pro hodnocení účinnosti a optimalizaci programů údržby zařízení výrobních bloků klasických elektráren. Algoritmy umožňují rozšíření softwarových produktů v současnosti využívaných průmyslovým partnerem ? ČEZ, a.s. Algoritmy výpočtů popsané v tomto manuálu jsou doplněné a aktualizované o nové poznatky plynoucí ze systematického ověření postupů na pilotních datech čtyř výrobních bloků vybrané elektrárny.

  Využití softwarů třetí stranou je možné pouze se souhlasem a za podmínek ČEZ, a.s. V případě zájmu kontaktujte doc. Ing. Miroslava Sýkoru, Ph.D.; miroslav.sykora@cvut.cz