• Čeština
 • English
 • Vývoj nových materiálů a technologií pro údržbu a rekonstrukci budov s aplikovanými kontaktními tepelně-izolačními systémy obvodových plášťů (ETICS)

  V rámci projektu TA04010837, Vývoj nových materiálů a technologií pro údržbu a rekonstrukci budov s aplikovanými kontaktními tepelně-izolačními systémy obovodvých půášťů (ETICS), vznikly následující metodiky a mapa výskytu plísní:

  Metodika stavebně-technického průzkumu stávajících systémů ETICS a jejich nosného podkladu pro účely posouzení možnosti sanace nebo zdvojení

  Odběr vzorků pro laboratorní diagnostiku biodeteriogenů fasád kombinovanou metodou ?stěr – obrus ? stěr?

  Metodika stanovení rizika napadení fasád s ETICS mikroorganismy

  Přehled výskytu plísní na vnějších fasádách budov v jednotlivých okresech v České republice z let 2014 až 2017- MAPA

  Aplikovaný výzkum ultravysokohodnotného betonu (UHPC) pro prefabrikované prvky staveb

  V rámci projektu TA01010269, Aplikovaný výzkum ultravysokohodnotného betonu (UHPC) pro prefabrikované prvky staveb, vznikly následující metodiky:

  Metodika 1 – Návrh a zkoušení UHPC ico_pdf

  Metodika 2 – Navrhování UHPC ico_pdf

  Metodika 3 – Výroba UHPC ico_pdf

  Metodika odběru vzorků pro laboratorní diagnostiku biodeteriogenů fasád kombinovanou metodou ?stěr – obrus ? stěr?

  V rámci projektu TA 04010837, Vývoj nových materiálů a technologií pro údržbu a rekonstrukci budov s aplikovanými kontaktními tepelně-izolačními systémy obvodových plášťů (ETICS), vznikla metodika: Odběr vzorků pro laboratorní diagnostiku biodeteriogenů fasád kombinovanou metodou ?stěr – obrus ? stěr?

  Metodika je k dispozici ve formátu PDF: ico_pdfMetodika TA 04010837

  Výpočet maximální tloušťky tepelné izolace v případě přizateplení původního tepelného minerálního izolantu

  Software byl vytvořen pro informativní zjištění tloušťky tepelného izolantu dodatečného přizateplení ETICS. Zdrojový kód je napsán v jazyce Visual Basic.

  Program ke stažení :ico_zipprogram_Max tloušťka tepelné izolace při přizateplení

  Přehled výskytu plísní na vnějších fasádách budov v jednotlivých okresech v České republice z let 2014 až 2017

  V rámci projektu TA 04010837, Vývoj nových materiálů a technologií pro údržbu a rekonstrukci budov s aplikovanými kontaktními tepelně-izolačními systémy obvodových plášťů (ETICS) byla vytvořena mapa s výskytem plísní v ČR.

  Mapa ve formátu PDF: ico_pdfMapa ČR výskytu plísní

  Mapa ve formátu PDF: ico_pdfMapa ČR výskytu plísní – rozšířená verze